สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 


 
กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนส่งใบสมัคร
หน่วยงานจะไม่อนุญาติให้แก้ไข ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
 
powered by INET