** ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 31 พ.ค.54 ได้ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป **

** ผู้สมัครสามารถเข้ามา พิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป **...